Tarieven en kwaliteit

Tarieven

 

Coaching, psychosociale counseling en pastorale counseling

 

Eerste sessie (intake) van 60 minuten: Gratis!

Vervolgsessie van 60 minuten: 69 euro, incl. btw

 

We willen graag dat professionele hulpverlening voor iedereen toegankelijk is. Mocht het standaard tarief een belemmering vormen, dan zijn er afhankelijk van de hoogte van het inkomen aangepaste tarieven mogelijk.

 

Gesprekken vinden plaats op maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 uur en 21.00 uur in een spreekkamer aan de Zelling 8 (gebouw Lucrasoft) in Hendrik-Ido-Ambacht of in ons pand in De Schoof 20.

 

Workshops/korte cursussen

 

Persoonlijke groei cursussen, inclusief 2 cursusdelen en cursusmateriaal: 119 euro per persoon, incl. btw

 

Annulering

 

Bij annulering van een intake of sessie langer dan 48 uur van te voren worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 48 uur maar langer dan 24 uur van te voren wordt, vanwege het niet meer kunnen annuleren van de praktijkruimte, de helft van het standaard tarief gerekend. Bij annulering van een intake of sessie korter dan 24 uur van te voren of het niet nakomen van een afspraak, blijft het afgesproken tarief van kracht.

 

Bij annulering of afzeggen van een workshop of korte cursus langer dan twee weken voor de start van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering of afzeggen van een workshop of korte cursus binnen twee weken voor de start van de cursus wordt het gehele cursusgeld in rekening gebracht.

 

Kwaliteit

 

Ethische verantwoording

 

Kwaliteit, professionaliteit en veiligheid zijn bij de Jong Coaching en Counseling belangrijk. We houden ons daarom aan de algemeen geldende beroepscodes voor coaches en counselors. Dit houdt onder meer in dat de Jong Coaching en Counseling er voor zorgt dat:

 

  • De cliënt veilig is en zich veilig kan voelen, door een ruimte te bieden die aan alle veiligheidsvoorschriften voldoet. Waar de cliënt zichzelf kan en mag zijn, ongeacht zijn of haar leeftijd, geaardheid, godsdienst en/of levensovertuiging, geslacht, nationaliteit, politieke overtuiging, functie, ziekte of beperking, zolang de veiligheid van alle betrokkenen gewaarborgd blijft.
  • Alles wat de cliënt tijdens een sessie besproken heeft, binnenskamers blijft en dat vertrouwelijkheid en privacy van de cliënt gegarandeerd is. Dit houdt in dat er tegenover anderen gezwegen wordt over wat er in verband met de uitoefening van de functie van coach, counselor of pastoraal medewerker door de cliënt bekend wordt gemaakt. Tenzij met nadrukkelijke toestemming van de cliënt of dat ernstige misstanden of levensbedreigende situaties de hulpverlener tot spreken verplichten.
  • De Jong Coaching en Counseling zich ten allen tijde aan de wet houdt.
  • De cliënt altijd de eindregie houdt over zijn of haar hulpverleningsproces.
  • De hulpverlener direct aangeeft wanneer een hulpvraag buiten zijn bevoegdheden ligt, zoals bijvoorbeeld bij de behandeling van psychiatrische stoornissen zoals omschreven in DSM-V.
  • Er binnen de praktijk constant gewerkt wordt aan de verbetering van de kwaliteit van zorgverlening door middel van het regelmatig volgen van bijscholing, studieoverleg, intervisie en dergelijke.

 

Persoonsgegevens

 

De Jong Coaching en Counseling houdt zich aan de wet bescherming persoonsgegevens. Alle gegevens die van belang zijn voor een goed verloop van het traject of gegevens die nodig zijn voor de financiële administratie zullen uitsluitend door ons worden gebruikt.

 

Klachten

 

De Jong Coaching en Counseling is lid van een onafhankelijke klachtencommissie. Cliënten kunnen kostenloos de klachtenregeling en een toelichtingsfolder aanvragen via info@dejongcoachingencounseling.nl. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij Zorgbelang, afdeling informatie en klachtenopvang: www.zorgbelang-nederland.nl

 

We zullen er alles aan doen om een klacht samen zo goed mogelijk op te lossen.

 

Ervaringen

 

Lees hier enkele ervaringen van anderen met de Jong Coaching en Counseling.

 

De Jong Coaching en Counseling

Hendrik-Ido-Ambacht

078-6475593 b.g.g. spreek de voicemail in op 06-15488430

info@dejongcoachingencounseling.nl

KvK-nummer 59718323

Copyright © All Rights Reserved