Werkwijze

Werkwijze


Coaching/counselingstraject


Elk coaching en counselingstraject begint met een (gratis) intake en eindigt met een persoonlijk actieplan en eventueel een extra ondersteunende sessie. Tijdens de intake wordt er kennis met elkaar gemaakt en wordt de hulpvraag besproken. In volgende sessies wordt, in overleg met de cliënt, een op de persoon en situatie zo passend mogelijk traject afgestemd. Om zo efficiënt mogelijk te werken, vragen we voor de intake per mail een formulier in te vullen met persoonsgegevens en eventueel een korte omschrijving van de hulpvraag.


Het eerste gesprek is gratis en geheel vrijblijvend. U bepaalt zelf of er een vervolgsessie komt. De meeste trajecten bestaan uit 6 tot 8 sessies (incl. intake). Afhankelijk van hulpvraag, doel en tempo, kunnen trajecten langer of korter duren. Om het aantal sessies en de kosten beperkt te houden, maken huiswerkopdrachten meestal deel uit van het traject. Meer informatie over de kosten vindt u onder tarieven.


Voordelen


Snelle hulp. Geen lange wachtlijsten of aan meerdere personen verhaal moeten doen... Korte wachtlijsten, snel aan de slag met de hulpverlener.

De cliënt beslist. Of een cliënt gebruik wil maken van coaching, counseling of pastorale hulp, wordt door de cliënt zelf bepaald. Een verwijsbrief van een huisarts is hierbij niet nodig. Er wordt niets besproken met of gerapporteerd aan zorg- of hulpverleningsinstanties, kerkgenootschap of wie of wat dan ook zonder toestemming van de cliënt. (Zie hiervoor ook ethische verantwoording onder kwaliteit.) Na elke sessie beslist de cliënt zelf of hij of zij het traject al dan niet wenst voort te zetten.

Betaalbaar. Door bezuinigingen in de zorg wordt hulpverlening steeds minder vergoed. Ook als er via een zorgverzekeraar geen vergoeding mogelijk is, zijn wij door korte lijnen (minder administratie) en enkel te investeren in kennis (opleiding) waarmee de cliënt direct gebaat is, vaak nog steeds goedkoper dan vergelijkbare hulp elders. Mocht het standaard tarief toch een belemmering vormen, dan zijn er afhankelijk van de hoogte van het inkomen aangepaste tarieven mogelijk.

Duidelijk en transparant. Altijd duidelijke uitleg over welke technieken worden ingezet en wat de cliënt kan verwachten.


Praktijkruimte


Kwaliteit, professionaliteit en veiligheid staan bij de Jong Coaching en Counseling hoog in het vaandel. Dat geldt ook voor de ruimte waarin de gesprekken plaatsvinden. Om deze reden hebben wij er bewust voor gekozen enkel te werken met professionele praktijkruimtes buiten huis. Sessies vinden plaats in een spreekkamer aan de Zelling 8 (gebouw Lucrasoft) in Hendrik-Ido-Ambacht of in ons pand op De Schoof 20.


Ervaringen


Lees hier enkele ervaringen van anderen met de Jong Coaching en Counseling.